Other Languages

Català:

S´Esclop 51/2010 – Ur ett manus i arbete, av Albert Herranz.

Superna 1/12 – Från Ur ett historiskt perspektiv har allting relevans, av Albert Herranz.

Bangla:

Sahitto (från Nomos), by Tareq Samin.

Hindi:

Po Shampa (från Nomos), by Pankhuri Sinha.

Chinese:

In “Fleur des lettres” (från Svenska träd), här.

Uzbek:

Poems from Nomos, at Nodirabegim, by Sherzod Artikov.

Hungarian:

Poems from Skisser ur det finska, det ödsliga skånska, ja från Västerbotten, at 1749, by Domsa Zsófia; here are some more, also at 1749.