Other Languages

Català:

S´Esclop 51/2010 – Ur ett manus i arbete.

Superna 1/12 – Från Ur ett historiskt perspektiv har allting relevans.

Bangla:

Sahitto (från Nomos).

Hindi:

Po Shampa (från Nomos)

Chinese:

In “Fleur des lettres” (från Svenska träd)