Translations

Översättningar till svenska:

Thomas Bailey / Hur Grå var min Mur: nostalgi för en berlinsk estetik
Abdel-Qader Yassine / Dikten: Var kommer du ifrån?
Ndue Ukaj / ur Godo kommer inte (I samverkan med Edita Kuci Ukaj, återtryckt i Opulens 2023.)

Ferhat Mahir Çakaloz till Populär Poesi nr 38/2018.
Phelim Kavanagh till Populär Poesi nr 38/2018.
Rhian Elizabeth till Populär Poesi nr 38/2018.
Dikter till Karolina Jeppsons essä: “Zimbabwe” i Populär Poesi, nr. 41

är det så en kropp” av Marie-Pascale Hardy på Burning House Press.

Fyra dikter av Tareq Samin i Opulens.
Dikter av Pankhuri Sinha i Opulens.
Två dikter av Claudia Piccinno i Opulens.

Översättningar av Helga West i Kritiker och Inifrån Sápmi.

Översättningar, monografier:

Jag är nosu, diktsamling av Jidi Majia. Smockadoll förlag, 2021.
Berörd här.

Hur tvillingarna växte upp av Milutin Ðurickovic, Daorson, 2023.

Translations into English:

As a translator of Jenny Wrangborg on her own page, and in Labour Exploitation and Work-Based Harm (2018), by dr. Sam Scott. Also at Swedish literary review.

As one of the translators in Sahitto’s Swedish Literary Week (multiple poets).