Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse, Smockadoll förlag, 2016.verksamhetsberattelse_omslag

Serie: Broscherna

Verksamhetsberättelse är konceptuellt sett prosadikt med ursprung i författarens och världens avskrädesord.
Själva verket är en komprimerad ilska satt mellan ord.

Tidningen Kulturen.