Po-Etik

Fakir no. 2
utgiven av Kulturföreningen Serum
i samarbete med ABF
/Freke Räihä
2001
isbn 91-974004-1-6
ursprunglig formgivning: Tomas Ekström

Ingår numera som en del i Ur ett historiskt perspektiv har allting relevans (2015 års upplaga).