Vittnesbörda

Vittnesbörda, Smockadoll förlag, 2018Cover Vittnesbörda

Vittnesbörda är en polyfoni kring vittnesmål och motstånd.
Den utgår delvis från arkivet Röster från Ravensbrück.