Vittnesbörda

Vittnesbörda, Smockadoll förlag, 2018

Vittnesbörda är en polyfoni kring vittnesmål och motstånd.
Den utgår delvis från arkivet Röster från Ravensbrück.

Jönköpingsposten 13/7, 2018 – också på Bernurs egna sida.