Services

Genom underrubrikerna runtom på sidan är det möjligt att se exempel på tjänster som utförs. Mina arvoden följer, om inte annat avtalas, Svenska författarförbundets minimirekommendationer.

Därutöver tillkommer alltid resa och logi vid behov. en smärre avgift om 25 sek utgår vid användande av kunds fakturasystem och en avgift om 1500 sek om utbetalningen sker via PlusGiro-avi eller liknande och inte direkt insätts på företagets bank via företagets bankgiro eller motsvarande.

Företaget uttar också dröjsmålsränta om referensränta + 8 procentenheter enligt Räntelagen samt en förseningsersättning om 300 sek vid betalning som skett 30 dagar efter sista inbetalningsdatum fastställt på aktuell faktura.

Dröjsmålsräntan är som följande: (fakturans belopp x (referensränta + 8 %) x antal försenade dagar) delat med 365 = dröjsmålsränta i kronor.