Agnes Vittstrand

En tecknad bild av ett ansikte som omgärdas av text som är vänd upp och ned.Agnes Vittstrand är frånvaron av en fasad. Jag måste dölja vem jag är för att få ett fungerande liv. Agnes Vittstrand är en klyvning, ett dubbelliv. Agnes Vittstrand är en hett älskad överlevnadsstrategi, en risk, en röst. Äntligen. Agnes Vittstrand är friheten från att försöka passa in, frihet från respektabilitet. Agnes Vittstrand baserar sin verklighetsbild på sina upplevelser istället för majoritetssamhällets föreställning om vad verkligheten bör vara. Agnes Vittstrand och allt som får ta plats där är resultatet av en barndom fylld av sexuellt våld, och sedan tjugo års grubblande i tystnad.

Agnes debuterar 2015 med den genreöverskridande Allt som tar plats.

Agnes Vittstrand besöker ibland sällskap under strikt sekretess för att tala om sin bok Allt som tar plats i syfte att samtala med deltagarna om sina och deras upplevelser av övergrepp och sätta dem i ett politiskt sammanhang istället för terapeutiskt; ibland kan det handla om att inte vara rädd för att visa sina ärr men också om hur problematiskt det kan vara att muntligt eller konstnärligt dela med sig av övergreppen och vad de gjort med den utsatta och dennes närmaste och om hur illa rustat samhället är inför denna verklighet.

Agnes Vittstrand har också publicerat en mängd essäer, objektskritik och opinionstexter. FRF försöker hålla jämn rytm med dessa och presenterar en, troligen ofullständig, lista (med länkar):

Förövarspråk

Rörigt, rasistiskt och respektlöst om barnäktenskap

Det utsatta barnets väg till befrielsen

Död åt vuxensamhället

Vem vill krossa patriarkatet

När blir det barnporr”

Inget behöver vara vad det verkar i Carrolls underland

Världens mest missförstådda pedofil

Om att söka sig till vården efter sexuella övergrepp

De dödas tystnad

I sprickorna mellan verkligheter

Vems vänliga jätte. (Med Vanim Zetreus.)

Lyn Hejinian – Tio essäer om tingens och varandets essens

Carroll i underlandetFörfattaren 2 2016

Jag anklagarFörfattaren 1 2017

Utdrag ur kommande diktsamling “Ge dem inga namn” i antologin “A Shadow Map
Översättning av Freke Räihä

Vuxnas våld mot barn

Ett starkt jag ger jaglösheten en röst i världen

Dikt i Astra

Olydnadens lov

Dikt i Opulens.

Boken Ge dem inga namn utkom 2018.

E-novellen Pärlorna utkom 2019 på Fafner förlag.

Agnes Vittstrand nås enklast genom kontakt med förlaget.