Rage!

My e-mail has been compromised!
Do not click on any weird links!

I shouldn´t have to tell you this.

You should know by now; I only commerce my self.

Lilith is the darkness of man (wo-).

We are one.

Jag har roat mig med att skriva ihop alla kommentarer jag fått om manuset som nedan är hämtat ur och tänkte att jag kanske skulle förhandsvisa det, det verkar väl trevligt?
Brotts/Stycken.
Diktverket är genomsprängt av administrativa, krigiska, arbiträra, digitala, officiella språkbruk och dess teman. Samtidigt är det, med några få undantag; vaginalen, relativt fri från sådant som dessa institutioner inte kan prata om. Men det tycks vara sådant som är kärnan, substansen, därav alla bortklippta och avskavda bitar. Det går att läsa in mycket relationer och sex, det finns även uttalat vid några få punkter. Det går att läsa in politik och maktstrukturer. Barnuppfostran. Filosofi. Med ledning av titeln anar jag en intention att också alludera till uppslagsverk och arkeologiska fynd där vissa delar av texterna inte kunnat återskapas, detta lockar mig att söka kopplingar mellan olika tiders användning av språket. Det finns flera dikter med tydlig konceptuell utgångspunkt som gör att jag blir lämnad kvar i ett myller av intryck och har inget att ta sikte på för att veta vad som är överordnat något annat. Vilket bekräftar det ovanstående. Samhället, fragmentariskt, upphugget utan sammanhang, men ändå kontrollerande, delar ut informationen portionsvis. Problemet är att undertexten sammantaget skulle kunna utgöra hela Encyklopedia Brittanica, undantaget för några få passager om trädgårdsmästeri. Så om det är det som är dess mål får författaren sticka in en rosenbuske någonstans. Eller förresten, det stod något om blommor, så stryk det, den är färdig.

.

lånen ökar i styrka

lat. stringens, det vill säga bindande

det: j:sonska /–logiska museum/–et.

–bomben; klass/specifik

och:
.

det är fel låt på radion;

en synaptisk återkoppling.
och ögonens

/separerade/:

slidöppna;

Ett tunt lakan om din mittlinje.
.

relationen:

både:och
/exakt lika med/
allt:för.

eller så här: träffas av ålderdom

Den ser ut att behöva ett glas vatten.
.

”det där är fel väg in i kroppen” sade:

både upplevt och föreställt;
platsskapande:

korsningen Alfa Laval – Skogaholms.
.

– lögn.

Hägerns tjut.
.

alla satser:

/med samma värde:

samma.
.

väntar på sommarregnet vi väntar på
/förändrar alla lukter

skymmer ljuset; första dräpan – på kinden

Faller som en gnista.
.

bara/bara:

en skaldeskadad vitterlighet:

möjliga drivkrafter:
egoismer:

olika lösningsmedel;

bensiner, – ioner.
.

här.se/där;

vätskor med andras/inbundna och stilla:

i donations–

i register.
.

streckspel; dess; linjära avtryck, pjäser;
det är en dag som jag vet inte allt:

dess högerkantiga åsikter/ett helt eget formspråk.
.

verkans–

”… uppgifterna är svårbekräftade eftersom [ … ] regimen
kontrollerar [ … ]
all information som sprids.”

.

en och en://

möjlig förebrukning;
minsta möjliga minsta.

.

”tag av skyddsplast
en; riv längs den p
erforerade remsan”

& min skugga/rör sig som ett klockverk:

längs med vaginalens egg.
.

det är lönefredag, den */* – **.

(vid tiden för pressläggning).

.

”… all trafik bannlyst.”

.

”… förnekar [ … ] inblandning …”.
.

”… utdelar sanktioner mot …”.