SommarLyrik

SommarLyrik
2/8 – 6/8 2010
Vill du arbeta med meningars mening? Under veckan på SommarLyriken ska vi ägna oss åt intensiva läsövningar, skrivupplevelser, textstörningar och i viss mån framförandet av dikt från scen. Vi anser att det är viktigt att montera ner dikten, inte bara för att kunna läsa den, utan också för att skriva den. Under veckan som kursen innefattar ska vi skriva oss igenom det förflutna, hägra i nuet och peka mot framtiden. Efter kortare introduktioner arbetar vi med möjliga och omöjliga skrivtekniker, samt idéerna bakom flertalet av de olikartade litterära strömningar som förekommer. Därför ska vi skriva rörligt, vi ska skriva fult och vi ska skriva trovärdigt, obegripligt egenartat, nivellerande – och du ska skriva själv; det är i mötet mellan skrivande människor från skilda bakgrunder som den bästa litterära dynamiken uppstår. Och då: utbytet av meningar; meningar om meningar.
Kursansvariga är:
Freke Räihä, poet
David Wäyrynen, poet
Pris för kost och logi: 3300 kr.
Sista anmälningsdag: 15/6 -10

Titta här, eller här.

Say something!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.