Söndagssångaren

Det som kvardröjer är impulsen att fly; att dö — det som hänger över är samma känsla att stanna kvar, av trots, av självutplåning. Inga resultat kan dämpa gråten som väller väller väller tar över. Stakade jag mig? Upprepning är förstärkning, är ett didaktiskt grepp — en pedagogik jag använder. I pedagogiken finns en dramatik, alltså ett narrativ. Allt är mer eller mindre synligt.Att fly är också att slippa möta även om kruxet är inne i dig. Du och jag är kruxet, sakfrågan som offrats på det kors som samhället bygger på. Dessa detaljer ursagor, utsagor om levnad. Korset är ett hjul. Ett solhjul. Upplevelsen av tid. Tiden som sådan är endast klocka ringa — ringa vakta. En ringa vakt av nära anhöriga vid köksbordet som dödsbädd. I vardagen och dess omåttade död. Döden är upprepning för den som lever vidare. Vidare sträcks cirkeln. Dess omfång utvidgas.

  

Say something!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.