Se hit!!!

Jag hade tänkt mig en diktsvit om masskommunikation. Jag behöver därför Radioröster, vill du vara en av dem? Tänk: reklamradions plockade, vissnande blomma, UR´s informativa/konformativa, den politiskt färgade undergroundradion och/eller svensk hiphops självförverkligande mellansnack …
Omfånget är frivilligt. Allt annat också. Jag hade tänkt mig en diktsvit i pågående med avbrott. Radioröster i avbrottet. Jag sysslar mycket med avbrott och inflikningar i mina egna texter och tänkte att det hade trevligt och låta andra bryta in, dels som en kommentar till samtidens överväldigande informationsflöde, dels för att göra ett kollektivt och eklektiskt verk i vänsterfalanganda. Vad säger du? Känner du fler som är intresserade? Om du kommer på någon mer som du inte tror att jag har tänkt på så får du gärna vidarebefordra i all oändlighet. Själen har inga gränser?

Min mail är naturligtvis: son.of.lilith@hotmail.com

Freke Räihä.

Say something!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.