Varför det är kaffefläckar på dina böcker.

Kära FEL, Johan, Pär, Kristofer och Wislawa!

Jag hatar automatiserade funktioner, jag hatar att behöva <-- eller DEL så fort de kommer i vägen, men nu är samarbetsformen sådan. Det kunde inte hjälpas. Jag har ett fruktansvärt humör. Det kommer också i vägen; som en automatiserad funktion genererat av mötet mellan andning och handling. Mitt råd till världen är således: undvik punktlistor. Annars kommer jag att slå en yxa i huvudet på dig nästa gång vi träffas.

One thought on “Varför det är kaffefläckar på dina böcker.

Say something!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.