Varför det är kaffefläckar på dina böcker.

Kära FEL, Johan, Pär, Kristofer och Wislawa!

Jag hatar automatiserade funktioner, jag hatar att behöva <-- eller DEL så fort de kommer i vägen, men nu är samarbetsformen sådan. Det kunde inte hjälpas. Jag har ett fruktansvärt humör. Det kommer också i vägen; som en automatiserad funktion genererat av mötet mellan andning och handling. Mitt råd till världen är således: undvik punktlistor. Annars kommer jag att slå en yxa i huvudet på dig nästa gång vi träffas.

1 thought on “Varför det är kaffefläckar på dina böcker.

Say something!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.