Rainn-y friday.

The breakdown of [all] distinctions has made traditional conceptions of identity untenable: e.g. [humans] cannot be named, generalized, totalized around a particular set of features—because she is fractured by differences (Western/ non-Western; White/ colored; rich/ poor; lesbian/ straight/ bi-sexual/ transexual; …) that cannot be wished away -> Solution: feminists should give up the dream of purity, naivite, innocence and origin-ality.

Donna Haraway (1985)

Book is out soon, sending press copies. Send me something and I’ll fw: you a digital text (.pdf or .epub).

The cover of Rainn

Back cover Rainn

Min favoritdikt, nummer 1;

Min sång, den är en sång, om nöd och oförrätter, om hårda gisselslag och seklers tyranni. I blod jag diktat den, i smärtans långa nätter, och jag sjunger den i sorg, i hat och raseri. Min sång är ingen sång, om den som tåligt lider. Och ingen glädjesång och ingen älskogslåt; nej, den förkunnar blott, om storm och hårda tider, om kamp på ödslig hed, om död på blodig stråt. Min sång skall tona vildt, kring gatorna och torgen. Så vildt som stormens tjut och åskans tunga dån. Den är en sång om kval, om smärtorna och sorgen. Ett hämndens skri den är, af nödens svultna son. Jag har ej rum för frid, för kärlek och försoning. En känsla har jag blott: ett djävulskt hat det är. Och i min egen själ, har helvetet sin boning. Det är en avgrundseld, som sargar och förtär.

– Leon Larson.